Polecamy

Aktywna Tablica

Edycja 2021

logo Aktywna tablica.jpeg

Informacja o dofinansowaniu z budżetu państwa zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Aktywna Tablica" w 2021 rok

Program Aktywna Tablica

Rządowy program „Aktywna tablica” gwarantuje wsparcie finansowe szkołom, które umożliwia wykorzystanie w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych w celu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.  
Gmina Lubsza  w 2021 r. uzyskała wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica” na  dwie szkoły:


1) Publiczną Szkolę Podstawową  im. Jana Pawła II w Mąkoszycach  – dotacja: 19 752,56 zł,

    wkład własny  gminy  : 4 938,14 zł;


2) Publiczną Szkolę Podstawową  im. Bohaterów II Wojny Światowej  w Czepielowicach

    dotacja: 35 000,00 zł, wkład własny  gminy  : 8 750,00 zł;

W ramach udzielonego wsparcia finansowego zostały  zakupione specjalistyczne programy edukacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wraz z niezbędnym sprzętem potrzebnym do funkcjonowania pomocy dydaktycznych.  
W ramach realizacji programu „Aktywna tablica”  realizowane  są szkolenia nauczycieli, spotkania organizowane w międzyszkolnej sieci współpracy szkół realizujących program, lekcje otwarte, wymiana doświadczeń nauczycieli m.in. upowszechnianie tzw. „dobrych praktyk” i opracowanych scenariuszy lekcji z wykorzystaniem TIK.

 

Wójt

Bogusław Gąsiorowski

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg