Polecamy

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

logo_cyfrowa_gmina.jpeg

Sfinansowano  w ramach  reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności  na zagrożenia REACT-EU

Działanie 5.1  Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie  cyfrowej odpowiedzialności  na zagrożenia dotyczące realizacji  projektu grantowego

„Wsparcie dzieci z  rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

 

Gmina Lubsza  otrzymała grant w wysokości 477 896,00 zł z Programu Cyfrowa Gmina – Granty PPGR.

Z przyznanego grantu gmina  Lubsza zakupi  188 laptopów w drodze  postępowania przetargowego. Nieodpłatnie otrzymają je na własność uczniowie  szkół – mieszkańcy  gminy Lubsza , których bliscy krewni pracowali  w Państwowych Gospodarstwach Rolnych .

Laptopy będą przekazane dzieciom, których rodzice w przeprowadzonym    naborze wniosków, złożyli do gminy odpowiednie dokumenty. Z tymi osobami zostanie nawiązana umowa , która m.in. zobowiąże  do wykorzystywania laptopów zgodnie  z przeznaczeniem.

Cel programu: Wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Planowany termin realizacji – do końca 2022 r.

Czas trwania projektu: Projekt realizowany jest od 23.05.2022 roku. Maksymalny czas realizacji to 10 miesięcy.

Planowane efekty: Zakupiony sprzęt posłuży jako wsparcie rodzin popegeerowskich   w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego w szczególności w trakcie nauki zdalnej.

Wójt

Bogusław Gąsiorowski

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg