Polecamy

Programy finansowane z budżetu państwa

 • Gmina Lubsza uzyskała dofinansowanie na realizację programu „Laboratoria Przyszłości”

  logo laoratoria przyszłości.jpeg

  Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji  i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

  Wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone  w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.
  Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymały od państwa wsparcie finansowe.

  Gmina Lubsza uzyskała  dofinansowanie realizacji programu „Laboratoria Przyszłości”  dla wszystkich szkół , dla której jest organem prowadzącym .

  Szkoły objęte wsparciem:

  1. Publiczna Szkoła Podstawowa w  Czepielowicach     - 60 000,00 zł

  2. Publiczna Szkoła Podstawowa w  Lubszy  - 60 000,00 zł

  3. Publiczna  Szkoła Podstawowa w Lubszy , Szkoła Filialna w  Dobrzyniu   - 30 000,0 zł

  4. Publiczna Szkoła Podstawowa w  Mąkoszycach   - 60 000,00 zł .

  Wójt

  Bogusław Gąsiorowski

  01-07-2022
 • Aktywna Tablica

  Edycja 2021

  logo Aktywna tablica.jpeg

  Informacja o dofinansowaniu z budżetu państwa zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Aktywna Tablica" w 2021 rok

  Program Aktywna Tablica

  Rządowy program „Aktywna tablica” gwarantuje wsparcie finansowe szkołom, które umożliwia wykorzystanie w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych w celu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.  
  Gmina Lubsza  w 2021 r. uzyskała wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica” na  dwie szkoły:


  1) Publiczną Szkolę Podstawową  im. Jana Pawła II w Mąkoszycach  – dotacja: 19 752,56 zł,

      wkład własny  gminy  : 4 938,14 zł;


  2) Publiczną Szkolę Podstawową  im. Bohaterów II Wojny Światowej  w Czepielowicach

      dotacja: 35 000,00 zł, wkład własny  gminy  : 8 750,00 zł;

  W ramach udzielonego wsparcia finansowego zostały  zakupione specjalistyczne programy edukacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wraz z niezbędnym sprzętem potrzebnym do funkcjonowania pomocy dydaktycznych.  
  W ramach realizacji programu „Aktywna tablica”  realizowane  są szkolenia nauczycieli, spotkania organizowane w międzyszkolnej sieci współpracy szkół realizujących program, lekcje otwarte, wymiana doświadczeń nauczycieli m.in. upowszechnianie tzw. „dobrych praktyk” i opracowanych scenariuszy lekcji z wykorzystaniem TIK.

   

  Wójt

  Bogusław Gąsiorowski

  01-07-2022
Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg