Polecamy

Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak zaprasza na warsztaty strategiczne!!!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak zaprasza na warsztaty strategiczne, na których wspólnie zbudujemy naszą nową Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2021-2027. Warsztaty zostaną zorganizowane w każdej gminie wchodzącej w skład LGD w dniach

6-9.07.2022 r., a każdy z nich będzie się składał z czterech zadań, które uczestnicy będą realizować pod okiem moderatora.

Spotkania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Więcej szczegółów na plakacie! Zapraszamy!!

Plakaty warsztaty strategiczne.png 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg