Polecamy

Zakończyliśmy cykl spotkań edukacyjno-informacyjnych Gminnego Koordynatora Programu Ochrony Powietrza z mieszkańcami gminy w ramach realizacji projektu LIFE

Dobiegł końca cykl spotkań edukacyjno-informacyjnych Gminnego Koordynatora Programu Ochrony Powietrza z mieszkańcami gminy w ramach realizacji projektu LIFE - „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” LIFE19 GIE/PL/000398 - LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL. Spotkania odbyły się w wybranych lokalizacjach na terenie gminy zgodnie z przyjętym harmonogramem. Obecni na spotkaniach mieszkańcy gminy obejrzeli i wysłuchali prezentacji na temat Programu LIFE – założeń i celów, zanieczyszczeń powietrza i ich wpływu na zdrowie i środowisko, możliwości uzyskania dofinansowania z Programu „Czyste Powietrze” na wymianę źródeł ogrzewania i termomodernizację. Przedstawiono aspekty prawne Programu Ochrony Powietrza oraz obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Na miejscu udzielono instrukcji w wypełnieniu deklaracji CEEB mieszkańcom, którzy jeszcze nie wywiązali się z tego obowiązku. Podczas spotkań rozlosowano materiały promocyjne w tym czujniki tlenku węgla. Obecni skorzystali z przygotowanego poczęstunku

fot. 1.jpeg fot. 2.jpeg fot. 3.jpeg fot. 4.jpeg fot. 5.jpeg fot. 6.jpeg fot. 7.jpeg fot. 8.jpeg 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg