Polecamy

Nr WG.0050.15.2021 w sprawie ustalenia dla roku szkolnego 2021/2022 harmonogramu postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubsza

Nr WG.0050.15.2021 w sprawie ustalenia dla roku szkolnego 2021/2022 harmonogramu postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych  prowadzonych przez Gminę Lubsza oraz  podania  do  publicznej  wiadomości  kryteria brane pod uwagę w  postępowaniu rekrutacyjnym  i postępowaniu  uzupełniającym  oraz  dokumenty niezbędne  do potwierdzania tych kryteriów , a  także  liczbę punktów  możliwych do  uzyskania  za  poszczególne  kryteria

PDFzarządzenie 15-2021.pdf (256,71KB)

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg