Polecamy

Sprawozdanie z  realizacji   Rocznego Programu Współpracy  Gminy Lubsza z  organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  za 2021 rok

Do pobrania: PDFSprawozdanie za 2021 .pdf (254,03KB)

Baner Cyfrowa Gmina