Polecamy

Cykl spotkań z mieszkańcami Gminy Lubsza!

W związku z realizacją przez Gminę Lubsza projektu pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego”, LIFE19 GIE/PL/000398 -LIFE_AQP_Opolskie_2019.Pl, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zapraszamy Mieszkańców Gminy Lubsza na cykl spotkań edukacyjno-informacyjnych.


Podczas spotkań Gminny Koordynator Programu Ochrony Powietrza:
– wprowadzi Państwa w tematykę związaną z jakością powietrza, zanieczyszczeniem powietrza i jego wpływem na zdrowie i środowisko,
– przedstawi program LIFE i obowiązujące prawo w zakresie ochrony powietrza,
– opowie o możliwościach uzyskania dofinansowania do wymiany źródeł ogrzewania i termomodernizacji budynków z programu „Czyste Powietrze”,
– udzieli pomocy w zakresie złożenia obowiązkowej deklaracji CEEB dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw (do złożenia deklaracji CEEB zobowiązani są właściciele i zarządcy ogrzewanych lokali mieszkalnych i niemieszkalnych do 30.06.2022 r.).
 

Spotkania odbędą się o godzinie 11:00 w wyznaczonych lokalizacjach na terenie gminy.
Zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu w dogodnym dla Państwa terminie i wybranym miejscu!
Harmonogram spotkań znajduje się poniżej.

Dzięki udziałowi Gminy Lubsza w projekcie LIFE, podczas spotkań Mieszkańcy będą mogli zdobyć cyfrowy czujnik tlenku węgla (czadu) i materiały promocyjne.

Przewidziany jest również poczęstunek.

Bogusław Gąsiorowski

Wójt Gminy Lubsza
 

HARMONOGRAM 10 SPOTKAŃ EDUKACYJNO-INFORMACYJNYCH Z MIESZKAŃCAMI GMINY LUBSZA

 

TERMIN SPOTKANIA

MIEJSCE SPOTKANIA

TEMATYKA

20.04.2022 r.

godz. 11:00

Świetlica wiejska Dobrzyń 51a

 

  • Zanieczyszczenie powietrza i jego wpływ na zdrowie i środowisko

 

  • Program LIFE – założenia i cele

 

  • Wymiana źródeł ogrzewania i termomodernizacja – możliwości uzyskania dofinansowania z Programu „Czyste Powietrze”

 

  • Aspekty prawne w Programie Ochrony Powietrza

 

  • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – obowiązek złożenia deklaracji

 

21.04.2022 r.

godz. 11:00

Świetlica wiejska Rogalice

 

25.04.2022 r.

godz. 11:00

Świetlica wiejska Błota 85

 

26.04.2022 r.

godz. 11:00

Świetlica wiejska  Tarnowiec 37

 

27.04.2022 r.

godz. 11:00

Świetlica wiejska Czepielowice 45

 

5.05.2022 r.

godz. 11:00

Świetlica wiejska Mąkoszyce, ul. Rolnicza 6

9.05.2022 r.

godz. 11:00

Świetlica wiejska Michałowice 1a

 

10.05.2022 r.

godz. 11:00

Świetlica wiejska Śmiechowice 20

 

11.05.2022 r.

godz. 11:00

Sala GOK Lubsza

ul. Kukurydziana 1A

 

16.05.2022 r.

godz. 11:00

Świetlica wiejska Kościerzyce 61

Do pobrania:

PDFHARMONOGRAM 10 SPOTKAŃ Z MIESZKAŃCAMI GMINY LUBSZA.pdf (310,69KB)

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg