Polecamy

Informacja o przeprowadzonym przetargu ustnym

                                                                                                                             Lubsza, dnia  06.04.2022r.

GN .6840.18.2021

WÓJT  GMINY  LUBSZA

Informuje: w dniu 29.03.2022r. w Urzędzie Gminy w Lubszy ul. Brzeska 16 przeprowadzony  został  pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż  nieruchomości, położonej  w Szydłowicach, oznaczonej jako działki nr  557 o pow. 0,0991 ha.

Dla nieruchomości   prowadzona jest księga wieczysta nr OP1B/00020788/5  w Sądzie Rejonowym  w Brzegu  – Wydział Ksiąg Wieczystych.

W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza nieruchomość położona jest na terenie  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonym symbolem  18.10. MJ.

Cena wywoławcza –   50 000,00 zł  plus należny podatek VAT

Wpłata wadium w terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu  z dnia  16.02.2022r.  –  jedno wadium .

Liczba osób  dopuszczonych do  przetargu –  1 osoba,

Liczba osób  niedopuszczonych do  przetargu -  brak,

Cena osiągnięta w przetargu -  50  500,00 zł  plus należny podatek VAT w wysokości: 11 615,00 zł.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości:  Kilańska Anna i Kilański Grzegorz.

Informację podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni tj. od dnia  06.04.2022r. do dnia 12.04.2022r.  poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy w Lubszy, Biuletynie Informacji Publicznej: bip.lubsza.ug.gov.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

                                                                                                                            

Wójt

Bogusław Gąsiorowski

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg