Polecamy

Zdalna Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2022 r. o godz. 12.00  w Domu Ludowym w Lubszy 

         Informuję mieszkańców Gminy Lubsza, że zdalna Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu 06 kwietnia 2022 r. o godz. 12.00  w Domu Ludowym w Lubszy  z następującym porządkiem:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Zatwierdzenie protokołu Nr XXX/2022 z Sesji Rady Gminy Lubsza z dnia 17.03.2022 r.
  4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie międzysesyjnym. Dyskusja.
  5. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.
  6.  Projekty uchwał (dyskusja, podjęcie) w sprawach:
  1. zmiany budżetu na rok 2022.
  1. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
  2. Zakończenie obrad.

 Przewodniczący Rady Gminy Lubsza

Wojciech Jagiełłowicz

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg