Polecamy

Projekt LIFE AQP

 • Zakończyliśmy cykl spotkań edukacyjno-informacyjnych Gminnego Koordynatora Programu Ochrony Powietrza z mieszkańcami gminy w ramach realizacji projektu LIFE

  Dobiegł końca cykl spotkań edukacyjno-informacyjnych Gminnego Koordynatora Programu Ochrony Powietrza z mieszkańcami gminy w ramach realizacji projektu LIFE - „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” LIFE19 GIE/PL/000398 - LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL. Spotkania odbyły się w wybranych lokalizacjach na terenie gminy zgodnie z przyjętym harmonogramem. Obecni na spotkaniach mieszkańcy gminy obejrzeli i wysłuchali prezentacji na temat Programu LIFE – założeń i celów, zanieczyszczeń powietrza i ich wpływu na zdrowie i środowisko, możliwości uzyskania dofinansowania z Programu „Czyste Powietrze” na wymianę źródeł ogrzewania i termomodernizację. Przedstawiono aspekty prawne Programu Ochrony Powietrza oraz obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Na miejscu udzielono instrukcji w wypełnieniu deklaracji CEEB mieszkańcom, którzy jeszcze nie wywiązali się z tego obowiązku. Podczas spotkań rozlosowano materiały promocyjne w tym czujniki tlenku węgla. Obecni skorzystali z przygotowanego poczęstunku

  fot. 1.jpeg fot. 2.jpeg fot. 3.jpeg fot. 4.jpeg  fot. 5.jpeg fot. 6.jpeg fot. 7.jpeg fot. 8.jpeg 

  31-05-2022
 • Cykl spotkań z mieszkańcami Gminy Lubsza!

  W związku z realizacją przez Gminę Lubsza projektu pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego”, LIFE19 GIE/PL/000398 -LIFE_AQP_Opolskie_2019.Pl, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zapraszamy Mieszkańców Gminy Lubsza na cykl spotkań edukacyjno-informacyjnych.

  Podczas spotkań Gminny Koordynator Programu Ochrony Powietrza:
  – wprowadzi Państwa w tematykę związaną z jakością powietrza, zanieczyszczeniem powietrza i jego wpływem na zdrowie i środowisko,
  – przedstawi program LIFE i obowiązujące prawo w zakresie ochrony powietrza,
  – opowie o możliwościach uzyskania dofinansowania do wymiany źródeł ogrzewania i termomodernizacji budynków z programu „Czyste Powietrze”,
  – udzieli pomocy w zakresie złożenia obowiązkowej deklaracji CEEB dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw (do złożenia deklaracji CEEB zobowiązani są właściciele i zarządcy ogrzewanych lokali mieszkalnych i niemieszkalnych do 30.06.2022 r.).
   

  Spotkania odbędą się o godzinie 11:00 w wyznaczonych lokalizacjach na terenie gminy.
  Zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu w dogodnym dla Państwa terminie i wybranym miejscu!
  Harmonogram spotkań znajduje się poniżej.

  Dzięki udziałowi Gminy Lubsza w projekcie LIFE, podczas spotkań Mieszkańcy będą mogli zdobyć cyfrowy czujnik tlenku węgla (czadu) i materiały promocyjne.

  Przewidziany jest również poczęstunek.

  Bogusław Gąsiorowski

  Wójt Gminy Lubsza

  HARMONOGRAM 10 SPOTKAŃ EDUKACYJNO-INFORMACYJNYCH Z MIESZKAŃCAMI GMINY LUBSZA

   

  TERMIN SPOTKANIA

  MIEJSCE SPOTKANIA

  TEMATYKA

  20.04.2022 r.

  godz. 11:00

  Świetlica wiejska Dobrzyń 51a

   

  • Zanieczyszczenie powietrza i jego wpływ na zdrowie i środowisko

   

  • Program LIFE – założenia i cele

   

  • Wymiana źródeł ogrzewania i termomodernizacja – możliwości uzyskania dofinansowania z Programu „Czyste Powietrze”

   

  • Aspekty prawne w Programie Ochrony Powietrza

   

  • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – obowiązek złożenia deklaracji

   

  21.04.2022 r.

  godz. 11:00

  Świetlica wiejska Rogalice

   

  25.04.2022 r.

  godz. 11:00

  Świetlica wiejska Błota 85

   

  26.04.2022 r.

  godz. 11:00

  Świetlica wiejska  Tarnowiec 37

   

  27.04.2022 r.

  godz. 11:00

  Świetlica wiejska Czepielowice 45

   

  5.05.2022 r.

  godz. 11:00

  Świetlica wiejska Mąkoszyce, ul. Rolnicza 6

  9.05.2022 r.

  godz. 11:00

  Świetlica wiejska Michałowice 1a

   

  10.05.2022 r.

  godz. 11:00

  Świetlica wiejska Śmiechowice 20

   

  11.05.2022 r.

  godz. 11:00

  Sala GOK Lubsza

  ul. Kukurydziana 1A

   

  16.05.2022 r.

  godz. 11:00

  Świetlica wiejska Kościerzyce 61

  Do pobrania:

  PDFHARMONOGRAM 10 SPOTKAŃ Z MIESZKAŃCAMI GMINY LUBSZA.pdf (310,69KB)

  11-04-2022
 • Projekt LIFE AQP pn. „WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ POWIETRZA W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO”

  Gmina Lubsza podpisała porozumienie o współpracy w ramach Programu LIFE

  Projekt LIFE AQP pn. „WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ POWIETRZA W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO”

  logo LIFE.jpeg

  Projekt LIFE AQP pn. „WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ POWIETRZA W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO”

  Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  Projekt LIFE AQP jest koordynowany przez Województwo Opolskie i angażuje łącznie 43 współbeneficjentów oraz 8 partnerów. Wartość projektu to ok. 3 mln euro (ok. 13 mln zł), z czego dofinansowanie unijne z Programu LIFE wynosi ok. 7 mln zł, a współfinansowanie z NFOŚiGW wynosi ok. 5 mln zł. Projekt będzie realizowany w okresie od października 2020 r. do września 2022 r.

  CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

  Zwiększenie zdolności i poprawa jakości administracji publicznej województwa opolskiego na wszystkich poziomach w związku z działaniami naprawczymi określonymi w Programie ochrony powietrza (POP), poprzez:

  1. Organizację i wdrożenie jednolitego systemu zarządzania wspierającego wdrożenie POP.
  2. Zwiększenie świadomości społecznej w dziedzinie jakości powietrza poprzez zwiększenie zaangażowania samorządów lokalnych, społeczeństwa, organizacji pozarządowych i podmiotów lokalnych w podejmowaniu działań naprawczych wspierających działania w zakresie POP.

  CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:

  1. Przygotowanie i utrzymanie platformy do współpracy zaangażowanych partnerów.
  2. Zwiększenie wydajności, skuteczności i jakości usług dla mieszkańców poprzez wdrożenie systemu zarządzania POP.
  3. Poszerzenie dostępnych informacji o jakości powietrza poprzez integrację i rozszerzenie istniejącego systemu monitorowania jakości powietrza o dane pomiarowe, które są zbierane niemal w czasie rzeczywistym konsekwentnie w wielu miejscach.
  4. Integracja, rozwój i udostępnianie systemu informacji o środowisku w województwie opolskim.
  5. Zwiększenie zaangażowania organizacji publicznych, pozarządowych i lokalnych w realizację zadań naprawczych wynikających z POP poprzez wdrażanie działań informacyjnych i edukacyjnych.
  6. Poprawa monitorowania statusu wdrożenia POP i kontroli jego zgodności z wypełnianiem zadań wymaganych przez POP.

  BENEFICJENT KOORDYNUJĄCY

  Województwo Opolskie

  WSPÓŁBENEFICJENCI

  1. Gmina Brzeg
  2. Gmina Chrząstowice
  3. Gmina Dobrodzień
  4. Gmina Dąbrowa
  5. Gmina Gogolin
  6. Gmina Gorzów Śląski
  7. Gmina Grodków
  8. Gmina Głogówek
  9. Gmina Głubczyce
  10. Gmina Głuchołazy
  11. Gmina Jemielnica
  12. Gmina Kluczbork
  13. Gmina Komprachcice
  14. Gmina Korfantów
  15. Gmina Krapkowice
  16. Gmina Kędzierzyn-Koźle
  17. Gmina Lewin Brzeski
  18. Gmina Łubniany
  19. Gmina Lubsza
  20. Gmina Namysłów
  21. Gmina Niemodlin
  22. Gmina Nysa
  23. Gmina Olesno
  24. Gmina Olszanka
  25. Miasto Opole
  26. Gmina Otmuchów
  27. Gmina Ozimek
  28. Gmina Paczków
  29. Gmina Pokój
  30. Gmina Praszka
  31. Gmina Prudnik
  32. Gmina Prószków
  33. Gmina Radłów
  34. Gmina Rudniki
  35. Gmina Skoroszyce
  36. Gmina Strzelce Opolskie
  37. Gmina Tarnów Opolski
  38. Gmina Turawa
  39. Gmina Walce
  40. Gmina Zawadzkie
  41. Gmina Zdzieszowice
  42. Gmina Zębowice
  43. Politechnika Opolska

  PARTNERZY PROJEKTU

  • Partnerzy czescy:

  –  Kraj Morawsko-Śląski

  –  Kraj Ołomuniecki

  • Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
  • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
  • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
  • Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
  • Opolski Alarm Smogowy
  • Business Centre Club – Loża Opolska

  Link do strony Projektu LIFE:

  https://powietrze.opolskie.pl/

  31-03-2022
Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg