Polecamy

Pismo do Mieszkańców Gminy Lubsza w sprawie Uchodźców z Ukrainy

                                                                                                      Lubsza dn. 04.03.2022r.

                                                                                     

    Mieszkańcy  Gminy Lubsza

Dotyczy: Uchodźców z Ukrainy

 

W przypadku, gdy trafi do Państwa  osoba pochodząca z Ukrainy, która opuściła Ukrainę w wyniku działań wojennych po 24 lutego 2022 r.  jeżeli zdecydujecie się na ich przyjęcie, należy od tych osób pobrać oświadczenie jak w załączniku.

W przypadku, gdy dzieci będą same, proszę o wpisanie w oświadczeniu imiona i nazwiska rodziców.

Proszę o dopisywanie na oświadczeniu danych kontaktowych u kogo przebywają (adres, tel. kontaktowy, adres email).

Następnie należy oświadczenie odesłać na adres emailem:  .

Oryginał należy niezwłocznie przekazać do Urzędu Gminy w Lubszy.

 

Bogusław Gąsiorowski

Wójt Gminy Lubsza

Do pobrania:

DOCXOświadczenie_-_j_angielski.docx PDFOświadczenie_-_j_angielski.pdf 

DOCXOświadczenie_-_j_polski.docx  PDFOświadczenie_-_j_polski.pdf

DOCXOświadczenie_-_jrosyjski.docx  PDFOświadczenie_-_jrosyjski.pdf