Polecamy

Pomoc dla Ukrainy

 • Wykaz punktów szczepień i czipowania zwierząt towarzyszących uchodźcom z Ukrainy wyznaczonych na terenie powiatu brzeskiego

  W związku z napływem uchodźców z Ukrainy wraz ze zwierzętami  towarzyszącymi, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzegu informuje, iż na terenie powiatu brzeskiego istnieją trzy punkty, gdzie obywatele Ukrainy mogą bezpłatnie dokonać szczepienia zwierząt przeciw wściekliźnie oraz dokonać ich oznakowania przez zachipowanie.

  W/w zakłady lecznicze to:

  1. Gabinet Weterynaryjny Brzeg Jerzy Pankiewicz, ul. Wierzbowa 3; 49-300 Brzeg

  2.  Przychodnia Weterynaryjna ALASKA Irena Drożdż-Myrna, ul. Szkolna 15/1; 49-300 Brzeg

  3. Gabinet Weterynaryjny Brzeg WALVET Waldemar Banachowski, ul. Starobrzeska 12; 49-300 Brzeg

  23-03-2022
 • 23-03-2022
 • 21-03-2022
 • 21-03-2022
 • INFORMACJA PESEL / ІНФОРМАЦІЯ PESEL

  Informacja o zmianach w zasadach przyjmowania wniosków o nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy przybyłych do Polski od 24 lutego 2022 r.

  ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЗМІН У ПОРЯДКУ ПРИЙОМУ ЗАЯВ ПРО НАДАННЯ НОМЕРУ PESEL (ПЕРСОНАЛЬНОГО ІДЕНТИФІКАЦІЙНОГО НОМЕРУ) ГРОМАДЯНАМ УКРАЇНИ, ЯКІ ПРИБУЛИ ДО ПОЛЬЩІ ПІСЛЯ 24 ЛЮТОГО 2022 РОКУ

  17-03-2022
 • Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzegu przekazuje informacje na temat przemieszczania się zwierząt towarzyszących obywatelom Ukrainy

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzegu przekazuje informacje na temat przemieszczania się zwierząt towarzyszących obywatelom Ukrainy

  PDFulotka PL-UA.pdf (408,62KB)

  PDFulotka EN-UA.pdf (403,31KB)

  15-03-2022
 • Apel do osób chętnych do przyjęcia uchodźców z Ukrainy

  W związku z sytuacją migracyjną, osoby chętne do przyjęcia uchodźców z Ukrainy, proszone są o zgłaszanie się do sołtysów w swoich miejscowościach lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Lubszy oraz na adres email: , podając: ilość osób, adres oraz dane kontaktowe: telefon i email

                                                                                                                                                                     Bogusław Gąsiorowski

  Wójt Gminy Lubsza

  15-03-2022
 • Infolinia NFZ także w języku ukraińskim

  Całodobowa infolinia NFZ udziela pacjentom informacji w kilku językach, tym w polskim i ukraińskim. Zwiększamy obsadę infolinii o dodatkowych konsultantów, którzy posługują się językiem ukraińskim. Obsługa w języku ukraińskim w najbliższym okresie będzie zapewniona również w salach obsługi klientów w oddziałach wojewódzkich NFZ.

  • Pod numerem bezpłatnej infolinii NFZ: 800 190 590 (Telefoniczna Informacja Pacjenta) można uzyskać np. informacje, gdzie znaleźć pomoc medyczną.

  • Wzmocnienie obsady infolinii pozwoli obsłużyć większą liczbę połączeń od obywateli Ukrainy, którzy przebywają w Polsce, w związku z konfliktem zbrojnym w swoim państwie.

  • Także obsługa pacjentów w stacjonarnych placówkach NFZ będzie dostępna w języku ukraińskim.

  https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/infolinia-nfz-takze-w-jezyku-ukrainskim,8153.html

  09-03-2022
 • Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy – zasady udzielania i rozliczania świadczeń

  W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie do Polski przybywają obywatele tego państwa, szukając m.in. schronienia i pomocy.

  Wśród nich są osoby, które potrzebują lub będą potrzebować pomocy medycznej.

  Obywatelowi Ukrainy, który przybył do Polski w związku z agresją militarną Rosji na teren Ukrainy, i który zgłosi się z problemem zdrowotnym do lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznej, czy szpitala należy udzielić adekwatnej pomocy medycznej [1].

  Świadczenia udzielone obywatelom Ukrainy rozliczy Narodowy Fundusz Zdrowia.

  https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-medyczna-dla-obywateli-ukrainy-zasady-udzielania-i-rozliczania-swiadczen,8149.html

  09-03-2022
 • Komunikat w sprawie realizacji szczepień ochronnych u dzieci, które przekroczyły granice Rzeczypospolitej Polskiej z Ukrainą w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

  Minister Zdrowia informuje, że świadczenia związane z wykonaniem szczepień ochronnych u dzieci przebywających na terenie Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w ramach kalendarza szczepień ochronnych (Program Szczepień Ochronnych – PSO na 2022 r.) powinny być wykonywane w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i odbywać się według poniższych zasad:

  1. Osoby przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres krótszy niż trzy miesiące mogą dobrowolnie poddać się szczepieniom ochronnym określonym w Programie Szczepień Ochronnych jako obowiązkowe dla obywateli RP, z wykorzystaniem szczepionek udostępnianych przez stacje sanitarno-epidemiologiczne na dotychczasowych zasadach.

  2. Szczepienie noworodkowe przeciw gruźlicy oraz wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, jak i dalsze szczepienia przewidziane w Programie Szczepień Ochronnych są obowiązkowe dla dzieci urodzonych na terenie RP.

  3. Szczepienia poekspozycyjne, które są wymagane w zapewnieniu zdrowia i życia pacjenta (tężec, wścieklizna) powinny być wykonane niezwłocznie zgodnie z decyzją lekarza.

  4. Szczepienia są dokumentowane w karcie uodpornienia lub w eKarcie Szczepień, Książeczce Szczepień oraz dokumentacji medycznej.

  5. O rozpoczęciu, kontynuacji lub uzupełnieniu realizacji szczepień ochronnych z PSO na 2022 r., w tym o terminach szczepień decyduje każdorazowo lekarz POZ sprawujący opiekę nad dzieckiem, zgodnie z opracowanym indywidualnym kalendarzem szczepień.

  6. Osoby poniżej 19 rż. przebywające na terytorium RP powyżej trzech miesięcy są objęte obowiązkiem wykonania szczepień ochronnych zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych.

  Szczepienia ochronne dzieci przeciw COVID-19 są wykonywane zgodnie z zaleceniami podanymi w komunikatach Ministra Zdrowia nr 15, 19, 20 i 21.

   

  Повідомлення про проходження вакцинації дітей, які перейшли кордони Республіки Польщі з Україною у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї держави

  Міністр охорони здоров'я повідомляє, що послуги, пов'язані із здійсненням профілактичних щеплень дітей, які проживають на території Республіки Польща у зв'язку зі збройним конфліктом на території України в рамках календаря вакцинації (Програма імунізації – PSO на 2022 р.), повинні бути надані в суб'єктах, які здійснюють лікувальну діяльність у сфері первинної медичної допомоги за такими правилами:

  1. Особи, які перебувають на території Республіки Польща протягом періоду менше трьох місяців, можуть добровільно пройти вакцинацію, вказану у Програмі імунізації як обов'язкову для громадян Республіки Польща, з використанням вакцин, що надаються санітарно-епідеміологічними станціями на підставі існуючих правил.

  2. Вакцинація новонароджених проти туберкульозу та гепатиту В, а також подальші щеплення, передбачені Програмою імунізації, є обов'язковими для дітей, які народилися на території Республіки Польща.

  3. Постекспозиційна вакцинація, яка необхідна для забезпечення здоров'я і життя пацієнта (правець, сказ), повинна проводитися негайно, відповідно до рішення лікаря.

  4. Інформацію про вакцинацію вноситься до карти імунізації або в еКарта вакцинації, журналу вакцинації і медичної карти.

  5. Про початок, продовження або доповнення реалізації профілактичної вакцинації в рамках Програми імунізації – PSO на 2022 р., включаючи дати вакцинації, щоразу вирішує лікар первинної медичної допомоги, який здійснює догляд за дитиною, відповідно до розробленого індивідуального календаря щеплень.

  6. Особи молодше 19 років, які проживають на території Республіки Польща більше трьох місяців підлягають обов’язку профілактичної вакцинації відповідно до Програми імунізації.

   

  Вакцинація дітей проти COVID-19 проводиться відповідно до рекомендацій, зазначених у повідомленнях Міністра охорони здоров'я № 15, 19, 20 і 21.

  https://www.gov.pl/web/szczepimysie/szczepienia-przeciw-covid-19-dla-osob-z-ukrainy

  https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-realizacji-szczepien-ochronnych-u-dzieci-ktore-przekroczyly-granice-rzeczypospolitej-polskiej-z-ukraina-w-zwiazku-z-konfliktem-zbrojnym-na-terytorium-tego-panstwa

  09-03-2022
Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg