Polecamy

Informacja Wójta Gminy Lubsza

                                                                                                                             Lubsza, dnia  15.02.2022r.

GN .6840.11.2021

WÓJT  GMINY  LUBSZA

Informuje: w dniu 08.02.2022r. w Urzędzie Gminy w Lubszy ul. Brzeska 16 przeprowadzony  został  pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż  nieruchomości, położonej  w Myśliborzycach, oznaczonych jako działki nr  19/4 i  udział 1/3 w dz. nr 19/2

Dla nieruchomości   prowadzone są księgi wieczyste nr OP1B/00004445/1 dla dz. nr 19/4 i  kw nr  OP1B/00050166/8 dla dz. nr 19/2  w Sądzie Rejonowym  w Brzegu  – Wydział Ksiąg Wieczystych.

W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza nieruchomość położona jest na terenie zabudowy zagrodowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonym symbolem 17.1. MZ,MJ.

Cena wywoławcza –   58 000,00 zł  plus należny podatek VAT

Wpłata wadium w terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu  z dnia  29.12.2021r.  –  trzy wadia .

Liczba osób  dopuszczonych do  przetargu –  3 osoby,

Liczba osób  niedopuszczonych do  przetargu -  brak,

Cena osiągnięta w przetargu -  79 000,00 zł  plus należny podatek VAT w wysokości 18 170 zł.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości:  Joanna i Paweł Stecuła.

Informację podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni tj. od dnia  15.02.2022 do dnia 21.02.2022  poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy w Lubszy, Biuletynie Informacji Publicznej: bip.lubsza.ug.gov.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

                                                                                                                            

Wójt

Bogusław  Gąsiorowski

Lubsza, dnia 15.02.2022r.

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg