Polecamy

Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”

logo_cyfrowa_gmina.jpeg

Sfinansowano  w ramach  reakcji Unii na pandemię COVID-19

Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” o numerze

POPC.05.01.00-00-0001/21-00 realizowany w ramach

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU

działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Sfinansowano  w ramach  reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

Kwota dofinansowania: 269.910,00 zł (100 %)

Okres realizacji: maksymalnie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie Umowy - nie dłużej niż do dnia 30.09.2023 r.

Cel: Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Opis Projektu:

  • cyfryzacja Urzędu Gminy w Lubszy i Opieki Społecznej w Lubszy poprzez nabycie sprzętu IT i licencji oprogramowania, niezbędnych do realizacji pracy zdalnej,
  • wykonaniu analizy stanu cyberbezpieczeństwa JST, a także zapewnieniu cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

 

Projekt "Cyfrowa Gmina" jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020. Umowa o powierzenie grantu o numerze 3126/1/2021

 

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg