Polecamy

Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy Lubsza

Informuję mieszkańców Gminy Lubsza, że zdalna Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu 20 stycznia 2022 r. o godz. 12.00  w Urzędzie Gminy w Lubszy z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu Nr XXVIII/2021 z Sesji Rady Gminy Lubsza z 16.12.2021 r.
 4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie międzysesyjnym. Dyskusja.
 5. Informacja Radnych Powiatowych. Dyskusja.
 6. Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Kultury w roku 2021 i przedstawienie planu działań na rok 2022.
 7. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.
 8. Zapytania, wolne wnioski Sołtysów i innych osób uczestniczących w Sesji.
 9. Projekty uchwał (dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lubsza) - dyskusja, podjęcie
 10. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Lubsza

Wojciech Jagiełłowicz

 

Szanowni Państwo
W związku ze stanem epidemii oraz względów technicznych, zwracam się do Mieszkańców Gminy Lubsza oraz wszystkich zainteresowanych chcących wziąć udział w Sesji Rady Gminy Lubsza, która odbędzie się w dniu 20 stycznia 2022 r. o godz. 12.00 o zgłoszenie tego faktu  do dnia  19 stycznia 2022 r.  godz. 10.00 do Biura Rady w Urzędzie Gminy w Lubszy, tel. 77 4118630 wew. 135.

Informuję, że transmisja obrad Rady Gminy Lubsza  będzie również udostępniona na stronie https://bip.lubsza.ug.gov.pl/6325/783/transmisja-z-obrad-rady-gminy-lubsza.html 

Proszę o zrozumienie powagi sytuacji i troski o bezpieczeństwo wszystkich uczestników Sesji. Za utrudnienia przepraszam.

Z poważaniem

Wojciech Jagiełłowicz

Przewodniczący Rady Gminy Lubsza

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg