Polecamy

Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w Czepielowicach

Zawiadamiam  mieszkańców wsi Czepielowice, że 17.01.2022r. o godz. 17:00 w Domu Ludowym odbędzie się Zebranie Wiejskie. 

Tematem zebrania będą wybory uzupełniające w związku z rezygnacją obecnego sołtysa z pełnionej funkcji.

 

Porządek Zebrania :

1. Przedstawienie porządku, zatwierdzenie.

2. Zatwierdzenie Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta.

3. Sprawozdanie z działalności Sołtysa.

4. Zapoznanie ze statutem sołectwa w części dotyczącej wyboru Sołtysa.

5. Wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów Sołtysa.

6. Wybór Sołtysa wsi na kadencję uzupełniającą 2019-2024:

7. Pytania, wolne wnioski.

8. Zakończenie zebrania.

W przypadku braku obecności co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania w terminie podanym w harmonogramie, następne Zebranie odbędzie się w drugim terminie tj. w tym samym dniu po upływie 30 minut ( tj. o godz. 1730 ) i ustalenia Zebrania będą wiążące bez względu na ilość osób biorących w nim udział  

Wójt Gminy

Bogusław Gąsiorowski

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg