Polecamy

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - Nowe obowiązki od 1 lipca 2021 roku

 

Przypominamy, iż od 1 lipca 2021 każdy właściciel lub zarządca budynku lub lokalu jest zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji
o użytkowanych źródłach ciepła i spalania paliw. Dotyczy to zarówno domów mieszkalnych, jak i budynków użyteczności publicznej oraz lokali usługowych.

Wszystkie regulacje dotyczące CEEB zostały sformułowane i zdefiniowane w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r., poz. 554).

Kryterium wpisu budynku do systemu będzie stanowiła moc źródła. Obowiązkowi zgłoszenia podlegają źródła ciepła o mocy do 1 MW, które ogrzewają budynek oraz źródła energii elektrycznej wykorzystywanej do ogrzewania budynku.

Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca ma 12 miesięcy (czyli do 30 czerwca 2022 r.). Dla nowopowstałych budynków termin ten wynosi 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw. W przypadku zmiany źródła ciepła właściciel lub zarządca budynku lub lokalu ma na złożenie nowej deklaracji 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana.

Deklaracje można składać przez internet, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB, dostępnego pod adresem https://zone.gunb.gov.pl/ lub w formie papierowej do właściwego urzędu gminy. Możliwość składania deklaracji w sposób cyfrowy jest wdrażana zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa – po zalogowaniu w systemie Węzła Krajowego. Sposobem uwierzytelnienia osoby składającej deklarację jest Profil Zaufany, E-dowód oraz podpis kwalifikowany.

Przesłanie danych jest obowiązkowe. Za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnych terminów zgłoszenia zgodnie z art. 27h ust.1 ustawy z 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw będą groziły kary grzywny.

Do pobrania:

PDFdeklaracja_a_v.1.4_-_1.3.2022.pdf (259,67KB)

PDFdeklaracja_b_v.1.4_-_1.03.2022.pdf (289,42KB)

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg