Polecamy

Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy Lubsza

Informuję mieszkańców Gminy Lubsza, że zdalna Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu 25 listopada 2021 r. o godz. 12.00  w Urzędzie Gminy  w Lubszy z następującym porządkiem:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Zatwierdzenie protokołu Nr XXVI/2021 z Sesji Rady Gminy Lubsza z 28.10.2021 r.
  4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie międzysesyjnym. Dyskusja.
  5. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.
  6. Informacja Radnych Powiatowych. Dyskusja.
  7. Zapytania, wolne wnioski Sołtysów i innych osób uczestniczących w Sesji.
  8. Projekty uchwał (dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lubsza) - dyskusja, podjęcie
  9. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
  10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Lubsza

Wojciech Jagiełłowicz

Szanowni Państwo
W związku ze stanem epidemii oraz względów technicznych, zwracam się do Mieszkańców Gminy Lubsza oraz wszystkich zainteresowanych chcących wziąć udział w Sesji Rady Gminy Lubsza, która odbędzie się w dniu 25 listopada 2021 r. o godz. 12.00 o zgłoszenie tego faktu  do dnia  24 listopada 2021 r.   godz. 10.00 do Biura Rady w Urzędzie Gminy w Lubszy, tel. 77 4118630 wew. 135.

Informuję, że transmisja obrad Rady Gminy Lubsza  będzie również udostępniona na stronie https://bip.lubsza.ug.gov.pl/6325/783/transmisja-z-obrad-rady-gminy-lubsza.html 

Proszę o zrozumienie powagi sytuacji i troski o bezpieczeństwo wszystkich uczestników Sesji. Za utrudnienia przepraszam.

Z poważaniem

Wojciech Jagiełłowicz

Przewodniczący Rady Gminy Lubsza

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg