Polecamy

Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

Zarządzenie WG.0050.119.2021 Wójta Gminy Lubsza z dnia 11.10.2021r. w sprawie  konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub  organizacjami pozarządowymi i podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie, projektów  prawa  miejscowego w  dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych  organizacji  (tj.  Dz.U. z 2020r. poz. 1057 ze zm.)

Przeprowadzenie   konsultacji w sprawie  uchwalenia  „Rocznego Programu  Współpracy  Gminy Lubsza z  organizacjami pozarządowymi i innymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego na  rok 2022”.

Do pobrania: PDFProgram Wspólpracy na 2022r.doc.pdf (518,41KB)

DOCformularz konsultacji 2021.doc (34,00KB)

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg