Polecamy

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

Informuję mieszkańców Gminy Lubsza, że Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu 9 września 2021 r. o godz. 12.00 w Domu Ludowym w Lubszy z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu Nr XXIV/2021 z Sesji Rady Gminy Lubsza z 17.06.2021 r.
 4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie międzysesyjnym. Dyskusja.
 5. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.
 6.  Zapytania, wolne wnioski Sołtysów i innych osób uczestniczących w Sesji.
 7. Projekty uchwał (dyskusja, podjęcie) w sprawach:
 1. zmiany budżetu na 2021 rok,
 2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2021,
 3. określenia stawek podatku od nieruchomości,
 4. określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Lubsza na rok szkolny 2021/2022,
 5. przyznania dotacji z budżetu Gminy Lubsza na remont wieży kościelnej kościoła filialnego   pw. Wniebowzięcia NMP  w Kościerzycach,
 6. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, położonej w obrębie Kościerzyce, na własność Gminy Lubsza,
 7. zbycia nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Lubsza,
 8. zbycia nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Lubsza,
 9. ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
 1. Informacja z realizacji budżetu Gminy Lubsza za I półrocze 2021 r.
 2. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 3. Zakończenie obrad.

 Przewodniczący Rady Gminy Lubsza

Wojciech Jagiełłowicz

 

Szanowni Państwo
W związku ze stanem epidemii oraz względów technicznych, zwracam się do Mieszkańców Gminy Lubsza oraz wszystkich zainteresowanych chcących wziąć udział w Sesji Rady Gminy Lubsza, która odbędzie się w dniu 9 września 2021 r. o godz. 12.00 o zgłoszenie tego faktu  do dnia  8 września 2021 r. godz. 12.00 do Biura Rady w Urzędzie Gminy w Lubszy, tel. 77 4118630 wew. 135.

Informuję, że transmisja obrad Rady Gminy Lubsza  będzie również udostępniona na stronie https://bip.lubsza.ug.gov.pl/6325/783/transmisja-z-obrad-rady-gminy-lubsza.html 

Proszę o zrozumienie powagi sytuacji i troski o bezpieczeństwo wszystkich uczestników Sesji. Za utrudnienia przepraszam.

Z poważaniem

Wojciech Jagiełłowicz

Przewodniczący Rady Gminy Lubsza

 

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg