Polecamy

Informacja

GN .6840.8.2020.2021

WÓJT  GMINY  LUBSZA

Informuje: w dniu 17.08.2021r. w Urzędzie Gminy w Lubszy ul. Brzeska 16 przeprowadzony  został  pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż  nieruchomości, położonej  w Roszkowicach, oznaczonej jako działka nr  240/1.

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr OP1B/00020785/4, w Sądzie Rejonowym w Brzegu  – Wydział Ksiąg Wieczystych.

W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza nieruchomość położona jest na terenie zabudowy zagrodowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonym symbolem 17.1. MZ,MJ.

Cena wywoławcza –   35 000,00 zł  plus należny podatek VAT

Wpłata wadium w terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu  z dnia  13.07.2021r.  –   jedno wadium.

Liczba osób  dopuszczonych do  przetargu –  1 osoba,

Liczba osób  niedopuszczonych do  przetargu -  brak,

Cena osiągnięta w przetargu -  35 350,00 zł  plus należny podatek VAT w wysokości 8 130,50 zł.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości:  Sabina i Janusz Jasińscy

Informację podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni tj. od dnia  24.08.2021 do dnia 30.08.2021  poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy w Lubszy, Biuletynie Informacji Publicznej: bip.lubsza.ug.gov.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Lubsza, dnia 24.08.2021r.

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg