Polecamy

Informacja Wójta Gminy Lubsza

W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, w dniu 1 sierpnia 2021r. o godz. 1700 uruchomione zostaną syreny alarmowe.

Na podstawie §10 ust.3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w, sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości  urzędów tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96), oraz zgodnie z zarządzeniem nr. 97/2021 Wojewody Opolskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 07 lipca 2021r.w sprawie przeprowadzenia treningu wojewódzkiego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz wojewódzkiego sytemu wykrywania i alarmowania na terenie województwa opolskiego,

Wójt Gminy Lubsza

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg