Polecamy

Aktualności

 • 18-01-2022
 • Informacja nt. rodzinnego kapitału opiekuńczego oraz świadczenia wychowawczego 500+

  Od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje rodzinny kapitał opiekuńczy. Przejął też obsługę wniosków o świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500 plus.

  18-01-2022
 • Od dnia 01.01.2022 r. obowiązują nowe stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych

  Informujemy, iż od dnia 01.01.2022 zgodnie z uchwałą Rady Gminy XXVIII/264/2021 z dnia 16 grudnia 2021r. obowiązują nowe stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych:

  • opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 roku wynosi 26,00 zł od osoby.
  • kwota zwolnienia z części opłaty dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady w kompostownikach przydomowych wynosi 1,00 zł od osoby.
  • opłata za gospodarowanie odpadami  komunalnymi z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty określonej w uchwale.
  • nr konta bankowego pozostaje bez zmian.

  Ustawodawca nałożył również  na właścicieli nieruchomości obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Jeżeli właściciel nieruchomości  nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, zostanie naliczona podwyższona opłata  w wysokości 52,00 zł od osoby.

  Zmieniona wysokość opłaty nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji i obowiązuje do czasu wystąpienia jakichkolwiek zmian danych mających wpływ na wysokość opłaty

  - zmiana liczby mieszkańców.

  Określając wysokość opłaty należy uwzględnić wszystkich mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, niezależnie od ich miejsca zameldowania.

            Mieszkańcem w myśl ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z  art. 2d rozporządzenia WE nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań (Dz. Urz. UE L z 2008 r., poz. 218, s. 14), jest osoba fizyczna mająca na terenie gminy miejsce zamieszkania, czyli miejsce, w którym zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, wyjazdami do pracy, delegacjami, wyjazdami na studia i leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi.

  Bogusław Gąsiorowski

  Wójt Gminy Lubsza

  Lubsza, dnia 17.01.2022r.

  17-01-2022
 • Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy Lubsza

  Zdalna Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu 20 stycznia 2022 r. o godz. 12.00  w Urzędzie Gminy w Lubszy

  13-01-2022
 • LGD Stobrawski Zielony Szlak organizuje spotkanie online dot. ewaluacji wewnętrznej LSR w formie warsztatów refleksyjnych

  spotkanie dot. ewaluacji 2022 plakat.jpeg

  W dniu 27.01.2022 r. o godz. 9.00 odbędzie się spotkanie online dot. ewaluacji wewnętrznej LSR w formie warsztatów refleksyjnych.

  Przeprowadzenie warsztatów refleksyjnych jest obowiązkowe do zrealizowania przez LGD. Wynikają one z Wytycznych nr 5/3/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 roku.

  Swój udział w spotkaniu należy zgłaszać wypełniając formularz zgłoszeniowy, który należy przesłać na maila: do dnia 24.01.2022 r.

  Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak:

  http://stobrawskiszlak.pl/2676/spotkanie-online-dot-ewaluacji-wewnetrznej-lsr-w-formie-warsztatow-refleksyjnych-27012022-r.html

  Do pobrania: DOCXformularz-spotkanie-dot-ewaluacji-2022.docx

  10-01-2022
Wszystkie aktualności