Polecamy

Projekt pn. „Stobrawska Ziemia bez odpadów”

Wydłużony termin rekrutacji uczestników do 26.05.2021 r.

Decyzją Zarządu Stowarzyszenia Sołectwo Fałkowice zgodnie z §5 ust. 3 Regulaminu rekrutacji uczestników projektu "Stobrawska Ziemia bez odpadów", termin rekrutacji uczestników zostaje wydłużony do dnia 26 maja 2021 r.

Projekt pn. „Stobrawska Ziemia bez odpadów” jest realizowany w ramach projektu grantowego pod nazwą Innowacyjne akcje edukacyjne i integracyjne, nr naboru 14/2019/G, ogłoszony przez Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt polega na edukacji i integracji poprzez organizację zajęć warsztatowych, w szczególności osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym dzieci i młodzież, seniorów, osoby defaworyzowane 50+, dzięki zainteresowanie ich tematyką ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem konieczności segregacji odpadów komunalnych i edukacji w zakresie występowania Kani Rudej na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego.

szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem:  

https://gminapokoj.pl/5344/2069/nabor-uczestnikow-projektu-stobrawska-ziemia-bez-odpadow.html

depositphotos_6414133-stock-photo-green-nature-background-eco-concept.jpeg

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg