Polecamy

Subregion Brzeski przystąpił do opracowania Strategii Rozwoju Subregionu Brzeskiego na lata 2021 – 2030.

Szanowni mieszkańcy!

Subregion Brzeski przystąpił do opracowania Strategii Rozwoju Subregionu Brzeskiego na lata 2021 – 2030.

Badanie, do którego zostali Państwo zaproszeni, ma na celu zidentyfikować kluczowe problemy i potrzeby rozwojowe samorządów tworzących Subregion Brzeski oraz pomóc wskazać przedsięwzięcia niezbędne do realizacji w kolejnych latach.

Opracowanie dokumentu ma umożliwić realizację przedsięwzięć zintegrowanych w ramach mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) przez samorządy skupione w Subregionie Brzeskim oraz przyczynić się do zwiększenia jakości dokumentów opracowywanych przez poszczególne samorządy.

Subregion Brzeski tworzą następujące jednostki samorządu terytorialnego: Gmina Brzeg, Gmina Grodków, Gmina Lubsza, Gmina Olszanka, Gmina Skarbimierz oraz Powiat Brzeski.

Państwa opinie oraz wskazania będą stanowić kluczowy element procesu planowania rozwoju Subregionu Brzeskiego w perspektywie roku 2030.

 https://ankieta.deltapartner.org.pl/subregion_brzeski

Z góry dziękujemy za udział w badaniu!

 

Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmuje około 5 minut. Jeśli nie wskazano inaczej, proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź.

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg