Polecamy

Informacja dla Rolników

Adresy punktów zbierania: folii, sznurków oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeśli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne

Zgodnie z art. 3 ust 2 pkt 9f ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresów  punktów zbierania odpadów folii, sznurka ora opon powstałych w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

Poniżej zamieszczono wykaz podmiotów zbierających w/w odpady – odpady przyjmowane są odpłatnie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Lp.

Nazwa podmiotu

Adres prowadzonej działalności

Rodzaj  zbieranych odpadów

Numer kontaktowy

1.

PACKER

ul. Porcelitowa 2 Tułowice

Folia odpadowa

602 610 585

606 967 774

2.

MAK - MET

ul. Stalowa 12

55-200 Godzikowice

Folia odpadowa, siatka, sznurek worki Big – Bag, opakowania niebezpieczne, opony rolnicze

71 3034426

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg