Polecamy

Pomoc mieszkańcom wsi Czepielowice poszkodowanym w wyniku gradobicia

Na wniosek Rady Sołeckiej wsi Czepielowice, Gmina Lubsza w Banku Spółdzielczym Oddział w Oławie uruchomiła rachunek bankowy "Pomoc mieszkańcom wsi Czepielowice poszkodowanym w wyniku gradobicia" nr: 72 958500070130010000390031. Właścicielm rachunku jest Gmina Lubsza ul. Brzeska 16, Lubsza. Zgodnie z wolą darczyńców o przeznaczeniu środków zgromadzonych na rachunku będzie decydować społeczność lokalna wsi Czepielowice w porozumieniu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubszy i nie mogą one być stanowić dochodów budżetu gminy.

Dla pozostałych meszkańców- miejscowości, które ucierpiały w wyniku gradobicia darowizy można wpłacać na konto Gminy Lubsza nr 62 9585 0007 0010 0100 0039 0003. Środki te będą stanowiły dochód gminy i zgodnie z wolą darczyńców wydatkowane poprzez budżet gminy dla osób poszkodowanych. Wówczas w treści przelewu należy precyzyjnie określić cel darowizny.

W przypadku gdy darczyńcy postawią warunek wyodrębnienia  konta na ten cel, Gmina Lubsza otworzy następny rachunek bankowy w BS O/Oława.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel 77 411 88 11

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg