Polecamy

Jakie dane będą zbierane w czasie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

 1 kwietnia br. rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021, który realizowany jest co 10 lat. Spis jest obowiązkowy i wszystkie osoby zamieszkałe w kraju są zobowiązane do samodzielnego spisania się poprzez aplikację na stronie spis.gov.pl.

W przypadku trudności można spisać się przez telefon dzwoniąc pod numer 22 279 99 99 lub w urzędzie gminy przy wsparciu pracownika merytorycznego.

W ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań zostaną zebrane następujące dane:

Charakterystyka demograficzna osób:

 1. płeć;
 2. wiek;
 3. adres zamieszkania;
 4. stan cywilny;
 5. kraj urodzenia;
 6. kraj posiadanego obywatelstwa.

Aktywność ekonomiczna osób:

 1. bieżący status aktywności zawodowej – pracujący, bezrobotni, bierni zawodowo;
 2. lokalizacja miejsca pracy;
 3. rodzaj działalności zakładu pracy;
 4. zawód wykonywany;
 5. status zatrudnienia;
 6. wymiar czasu pracy;
 7. rodzaj źródła utrzymania osób;
 8. rodzaje pobieranych świadczeń.

Poziom wykształcenia.

Niepełnosprawność:

 1. samoocena niepełnosprawności;
 2. prawne orzeczenie o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy;
 3. stopień niepełnosprawności;
 4. grupy schorzeń powodujące trudności w wykonywaniu codziennych czynności.

Migracje wewnętrzne i zagraniczne:

 1. okres zamieszkania w obecnej miejscowości;
 2. miejsce poprzedniego zamieszkania w kraju;
 3. miejsce zamieszkania rok przed spisem;
 4. fakt przebywania kiedykolwiek za granicą;
 5. rok przyjazdu /powrotu do Polski;
 6. miejsce zamieszkania za granicą – kraj (dla osób przebywających kiedykolwiek za granicą);
 7. kraj przebywania i rok wyjazdu z Polski (dla osób przebywających czasowo za granicą).

Charakterystyka etniczno-kulturowa:

 1. narodowość – przynależność narodowa lub etniczna;
 2. język, którym posługują się osoby w kontaktach domowych;
 3. wyznanie – przynależność do wyznania religijnego.

Gospodarstwa domowe i rodziny:

 1. stopień pokrewieństwa z reprezentantem gospodarstwa domowego;
 2. tytuł prawny gospodarstwa domowego do zajmowanego mieszkania.

Stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki):

 1. rodzaj pomieszczeń mieszkalnych;
 2. stan zamieszkania mieszkania;
 3. własność mieszkania;
 4. liczba osób w mieszkaniu;
 5. powierzchnia użytkowa mieszkania;
 6. liczba izb w mieszkaniu;
 7. wyposażenie mieszkania w urządzenia techniczno-sanitarne;
 8. rodzaj stosowanego paliwa do ogrzewania mieszkania;
 9. tytuł prawny zamieszkiwania mieszkania przez gospodarstwo domowe;
 10. rodzaj budynku, w którym znajduje się mieszkanie;
 11. stan zamieszkania budynku;
 12. wyposażenie budynku w urządzenia techniczne;
 13. powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku;
 14. liczba izb w budynku;
 15. własność budynku;
 16. liczba mieszkań w budynku;
 17. rok wybudowania budynku.

1920x1080px plakat NSP na ekran RGB.jpeg 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg