Polecamy

Wójt Gminy informuje, że Urząd Stanu Cywilnego w Lubszy oraz Ewidencja Ludności są nieczynne do odwołania

Wójt Gminy informuje, że Urząd Stanu Cywilnego w Lubszy oraz Ewidencja Ludności są nieczynne do odwołania

Sprawy, które można załatwić w dowolnym urzędzie na terenie Polski:

- składanie wniosków o wydanie dowodu osobistego,

- zgłaszanie utraty dowodu osobistego,

- wybieranie odpisów aktów stanu cywilnego,

- wnioskowanie o  wydanie zaświadczenia (do ślubu konkordatowego) stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,

- składanie oświadczeń rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,

- składanie oświadczeń o uznaniu dziecka poczętego lecz nieurodzonego,

- składanie wniosków o zmianę imienia lub nazwiska,

- potwierdzenie profilu zaufanego e-puap,

- wnioski o wpis, zmianę, zawieszenie, wznowienie i zamknięcie działalności gospodarczej,

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg