Polecamy

Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

w sprawie    informacji o wynikach przeprowadzonych konsultacji  społecznych dotyczących projektu Uchwały nr …..Rady Gminy Lubsza z dnia ……….. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubsza w roku 2021

PDFZarządzenie w sprawie informacji o wynikach konsultacji.docx.pdf (190,59KB)

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg