Polecamy

Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy Lubsza .w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubsza w roku 2021

PDFzarządzenie w sprawie konsultacji dot. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi .pdf

PDFProjekt uchwały w spr. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi .pdf