Polecamy

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

 

         Informuję mieszkańców Gminy Lubsza, że zdalna Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu 04 lutego 2021 r. o godz. 13.00 w Domu Ludowym w Lubszy z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu Nr XXI/2020 z Sesji Rady Gminy Lubsza z dnia 10.12.2020 r.
 4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie międzysesyjnym. Dyskusja.
 5. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.
 6.  Zapytania, wolne wnioski Sołtysów i innych osób uczestniczących w Sesji.
 7. Projekty uchwał (dyskusja, podjęcie) w sprawach:
 1. zmiany budżetu na rok 2021,
 2. wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Lubsza,
 3. zmieniająca uchwałę nr XXI/200/2020 Rady Gminy Lubsza z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIX/163/2020 z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z Powiatem Brzeskim z zakresie wykonania zadania Powiatu Brzeskiego obejmującego budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1169 O w miejscowości Błota,
 4. uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2024,
 5. uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Lubsza na lata  2021  -  2025.
 6. rozpatrzenia petycji w zakresie przyjęcia uchwały w sprawie przeciwdziałaniu dyskryminacji oraz wywarcia wpływu na Rząd Rzeczypospolitej Polskiej w celu uzyskania pisemnej gwarancji producentów szczepionek przeciwko SARS-CoV-2 w razie wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych;
 7. rozpatrzenia petycji w przedmiocie podjęcia uchwały popierającej petycję -List otwarty do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce „Alarm! STOP zabójczemu GMO -STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!;
 8.  rozpatrzenia ponownej skargi
 1. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 2. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Lubsza

  Wojciech Jagiełłowicz

Szanowni Państwo
W związku ze stanem epidemii, zwracam się do Mieszkańców Gminy Lubsza oraz wszystkich zainteresowanych, o śledzenie obrad najbliższej Sesji Rady Gminy Lubsza w dniu  4 lutego 2021 r. o godz. 13.00 wyłącznie on-line, na stronie https://bip.lubsza.ug.gov.pl/6325/783/transmisja-z-obrad-rady-gminy-lubsza.html 

Proszę o zrozumienie powagi sytuacji i troski o bezpieczeństwo wszystkich uczestników Sesji. Za utrudnienia przepraszam.

Z poważaniem

Wojciech Jagiełłowicz

Przewodniczący Rady Gminy Lubsza

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg