Polecamy

Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

w sprawie   ustalenia dla roku  szkolnego 2021/2022 harmonogramu postępowania rekrutacyjnego oraz  postępowania uzupełniającego do publicznych   przedszkoli, oddziału przedszkolnego  w publicznej  szkole  podstawowej, publicznej innej formy   wychowania przedszkolnego   prowadzonych przez Gminę Lubsza  oraz  podania  do  publicznej  wiadomości  kryteria brane pod uwagę w  postępowaniu rekrutacyjnym  i postępowaniu  uzupełniającym  oraz  dokumenty niezbędne  do potwierdzania tych kryteriów , a  także  liczbę punktów  możliwych do  uzyskania   za  poszczególne  kryteria 

PDFZarządzenie- harmonogram rekrutacji - przedszkola 2021r_.pdf (629,62KB)

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg