Polecamy

Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

w sprawie   ustalenia dla roku  szkolnego 2021/2022 harmonogramu postępowania rekrutacyjnego  oraz  postępowania uzupełniającego do  klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez  Gminę Lubsza oraz  podania  do  publicznej  wiadomości  kryteria brane pod uwagę w  postępowaniu rekrutacyjnym  i postępowaniu  uzupełniającym  oraz  dokumenty niezbędne  do potwierdzania tych kryteriów , a  także  liczbę punktów  możliwych do  uzyskania  za  poszczególne  kryteria

PDFZarządzenie- harmonogram szkoły podstawowe 2021-2022.pdf (516,78KB)

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg