Polecamy

Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

w sprawie    informacji o wynikach przeprowadzonych konsultacji  społecznych dotyczących projektu Uchwały .Rady Gminy Lubsza w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za  uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PDFZarządzenie o wynikach konsultacji dot. szczegółowego sposobu i świadczenia usług .pdf (190,89KB)

Baner Cyfrowa Gmina