Polecamy

Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

w sprawie   informacji o wynikach przeprowadzonych konsultacji  społecznych dotyczących projektu Uchwały .Rady Gminy Lubsza .w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubsza  

PDFZarządzenie o wynikach konsultacji dot. regulaminu.pdf (190,69KB)

Baner Cyfrowa Gmina