Polecamy

Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały nr ...Rady Gminy Lubsza z dnia ..... w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Treść zarządzenia: PDFZarządzenie.pdf (338,90KB)

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg