Polecamy

Informacja dla mieszkańców Gminy Lubsza

Lubsza, dnia 25.09.2020

Informacja dla mieszkańców Gminy Lubsza

 

Szanowni Mieszkańcy, informuję że na podstawie uchwał Rady Gminy w Lubszy od 1 stycznia 2021r. obowiązywać będą nowe stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

Zmieniła się nie tylko cena, ale również metoda ustalenia opłaty jak również wzór deklaracji.

W związku z powyższym wszyscy mieszkańcy nieruchomości zamieszkałych w Gminie Lubsza zobligowani są do złożenia nowych deklaracji.

Nowe deklaracje można składać do tut. Urzędu od 1 września 2020r.

Nowa stawka  21,00 złotych od osoby obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne
w kompostowniku przydomowym, zwolnieni są z części opłaty w wysokości 1 złotych od ww. stawki liczonej od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

 

Wójt Gminy Lubsza

Baner Cyfrowa Gmina