Polecamy

List do Rolników

Lubsza, dnia 6 sierpnia 2020 r.

Szanowni Rolnicy

W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy. Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju. Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny zastosowanych i kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej.

Podstawową metodą realizacji spisu powszechnego będzie samospis internetowy – każdy rolnik będzie mógł dokonać spisu we własnym domu, na własnym urządzeniu mającym połączenie z Internetem, za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego. Uzupełniającą metodą udziału w spisie będzie wywiad telefoniczny (przeprowadzany przez rachmistrza telefonicznego) oraz wywiad bezpośredni (przeprowadzany przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne pod warunkiem, że pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna w kraju).

Realizacja spisu rolnego jest zadaniem niezwykle trudnym i odpowiedzialnym, wymagającym zaangażowania wielu osób w prace spisowe. Aby wysiłek ten przyniósł oczekiwany efekt, spis musi być kompletny, co oznacza, że spisane powinny być wszystkie gospodarstwa rolne.

Dane zebrane w spisie są niezbędne do racjonalnego planowania programów rozwojowych polskiego rolnictwa, zarówno w skali krajowej, jak i lokalnej, czyli na terenie naszej gminy. Dostarczą informacji na temat sytuacji demograficznej, społecznej i gospodarczej rolników, a także prowadzonej produkcji rolnej.

Dlatego też, jako Gminny Komisarz Spisowy zwracam się do Państwa z gorącą prośbą o obdarzenie zaufaniem pracowników służb spisowych, a w szczególności rachmistrzów spisowych oraz pełny udział w spisie rolnym.

Szczególnie gorąco zachęcam Państwa do samodzielnego spisania się przez Internet. Tylko Państwa pomoc przy realizacji spisu, przekazanie wyczerpujących i rzetelnych informacji pozwoli na uzyskanie pełnej wiedzy o rolnictwie polskim i wykorzystanie jego wyników do planowania polityki rolnej naszego państwa.

Dane zebrane od rolników w ramach PSR będą objęte tajemnicą statystyczną (art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 o statystyce publicznej), a za ich ujawnienie grozi kara pozbawienia wolności.

Szczegółowe informacje dotyczące spisu dostępne są na stronie Głównego Urzędu Statystycznego: spisrolny.gov.pl

 

Bogusław Gąsiorowski

Gminny Komisarz Spisowy w Lubszy

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg