Polecamy

Powszechny Spis Rolny 2020

PSR 2020 plakat.jpeg

Ustawa  z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

(Dz.U. z dnia 10 września 2019 r., poz. 1728). reguluje zakres, formę i tryb przeprowadzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego powszechnego spisu rolnego w 2020 r., oraz zakres, formę i tryb prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem wyników spisu.

Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r.,

Na terenie gminy pracami spisowymi kieruje odpowiednio wójt, burmistrz, prezydent miasta – jako gminny komisarz spisowy.

Siedziba Gminnego Biura Spisowego mieści się w budynku Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16; 49-313 Lubsza

Szczegółowe informacje dotyczące spisu dostępne są na stronie Głównego Urzędu Statystycznego - Powszechny Spis Rolny 2020

 

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg