Polecamy

Zdalna Szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

LOGOTYPY ZDALNA SZKOLA.jpeg

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Działanie 1.1

Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach

pn. Zdalna Szkoła+ wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

 

Dofinansowanie projektu z UE: 53 394,35 zł

 

Gmina Lubsza po złożeniu Wniosku otrzymała grant w wysokości 53 394,35 zł jako dotację
z Ministerstwa Cyfryzacji.

Za otrzymane środki zostało zakupionych 19 laptopów z oprogramowaniem
i ubezpieczeniem sprzętu na potrzeby zdalnego nauczania.

Zakupiony w ramach projektu sprzęt został przekazany do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mąkoszycach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czepielowicach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubszy oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Michałowicach.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowaną zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych.

Celem projektu jest stworzenie warunków technicznych dla nauczycieli  i uczniów, w tym uczniów z rodzin wielodzietnych (3+), znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.

Działanie jest finansowane ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania
1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego
pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg