Polecamy

Kolejne nowe laptopy do zdalnego nauczania w szkołach w Gminie Lubsza

LOGOTYPY ZDALNA SZKOLA.jpeg

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”  działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.  Zdalna Szkoła +  wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

 

W dniu 21 maja 2020r. Gmina Lubsza wystąpiła z kolejnym wnioskiem o pozyskanie środków finansowych na zakup laptopów wraz z oprogramowaniem do wszystkich szkół Gminy Lubsza. Jest to kolejny wniosek, poprzedni był składany w dniu 2 kwietnia. W wyniku którego gmina pozyskała 21 laptopów. Po uzyskaniu informacji z Ministerstwa Cyfryzacji o kolejnym naborze, Wójt – Bogusław Gąsiorowski wystąpił z ponownym wnioskiem o przyznanie grantu w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” Zdalna Szkoła+ - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Gmina Lubsza została ujęta na listę wniosków grantowych wybranych do dofinansowania. Zakupiono kolejnych 19 laptopów wraz z oprogramowaniem do wszystkich szkół funkcjonujących na terenie gminy Lubsza. Po zakończeniu pandemii pozyskany sprzęt komputerowy pozostanie w szkołach i będzie służył dzieciom oraz  nauczycielom przez co najmniej 5 lat.

Dzięki działaniom Rządu i Wójta, wiejska gmina Lubsza pozyskuje najnowocześniejszy sprzęt komputerowy do swoich szkół

SDC17798-1.jpeg

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg