Polecamy

Zapytanie ofertowe

W związku z zamiarem przystąpienia do realizacji zadania pn.: Wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zgodnie z „Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubsza” w roku 2020 Wójt Gminy Lubsza zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację ww. zadania.

Do pobrania:

PDFzapytanie ofertowe.pdf

DOCzałącznik nr 1 - oferta.doc

DOCXzałącznik nr 2 - projekt umowy.docx

XLSzałącznik nr 1 do umowy.xls

XLSzałącznik nr 2 do umowy.xls

DOCzałącznik nr 3 do umowy.doc

DOCXzałącznik nr 4 do umowy.docx

XLSzalącznik nr 5 do umowy.xls

DOCXzałącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy.docx

DOCXzalącznik nr 4 - oświad o spelnieniu warunków.docx

DOCzałącznik nr 5 - doświadczenie w zakresie wykonawstwa.doc