Polecamy

Zapytanie ofertowe

W związku z zamiarem przystąpienia do realizacji zadania pn.: Wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zgodnie z „Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubsza” w roku 2020 Wójt Gminy Lubsza zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację ww. zadania.

Do pobrania:

PDFzapytanie ofertowe.pdf (385,92KB)

DOCzałącznik nr 1 - oferta.doc (36,00KB)

DOCXzałącznik nr 2 - projekt umowy.docx (28,97KB)

XLSzałącznik nr 1 do umowy.xls (25,00KB)

XLSzałącznik nr 2 do umowy.xls (24,00KB)

DOCzałącznik nr 3 do umowy.doc (31,00KB)

DOCXzałącznik nr 4 do umowy.docx (15,68KB)

XLSzalącznik nr 5 do umowy.xls (28,00KB)

DOCXzałącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy.docx (23,37KB)

DOCXzalącznik nr 4 - oświad o spelnieniu warunków.docx (22,96KB)

DOCzałącznik nr 5 - doświadczenie w zakresie wykonawstwa.doc (34,50KB)

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg