Polecamy

Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

o wynikach przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

PDFZarządzenie o wynikach konsultacji dot. wzoru deklaracji.pdf (100,85KB)

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg