Polecamy

Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

o wynikach przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

PDFZarządzenie o wynikach konsultacji dot. metody ustalenia opłaty.pdf (92,70KB)

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg