Polecamy

Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami:

PDFRegulamin utrzymania PSZOK w Mąkoszycach skan.pdf (976,04KB) PDFRegulamin utrzymania PSZOK w Mąkoszycach.pdf (274,39KB)

PDFuchwała 337-2022.pdf (158,30KB) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

DOCdeklaracja o wysokości opłaty za odpady obowiązuje od 01.01.2021r..doc (94,00KB)

PDFHarmonogram wywozu odpadów 2023.pdf (122,45KB)

PDFuchwala 148-2020.pdf (119,03KB)

PDFINFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY LUBSZA.pdf (238,68KB)

PDFSprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu odpadami komunalnymi za rok 2013.pdf (535,46KB)

PDFSprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu odpadami komunalnymi za rok 2014.pdf (661,64KB)

PDFSprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu odpadami komunalnymi za rok 2014 korekta.pdf (702,34KB)

PDFSprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu odpadami komunalnymi za rok 2015.pdf (822,03KB)

PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami za 2016r..pdf (314,71KB)

PDFKorekta sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu odpadami komunalnymi za rok 2016.pdf (1,35MB)

PDFSprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu odpadami komunalnymi za rok 2017.pdf (1,40MB)

PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami za 2017r..pdf (345,24KB)

PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami za 2018 r..pdf (298,57KB)

PDFSprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu odpadami komunalnymi za rok 2018.pdf (893,42KB)

 • 02-01-2023
 • Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Lubsza na 2023 rok

  W dniu wywozu określonym dla danej miejscowości prosimy o wystawienie czytelnie oznaczonego pojemnika przed posesję (odbiór od godziny 6:00) Jeśli pojemnik nie będzie wystawiony odbiór odpadów odbędzie się w następnym planowanym terminie określonym w harmonogramie. Reklamacje dotyczące odbioru odpadów proszę zgłaszać pod nr telefonu 502 479 086.

  Do pobrania: PDFHarmonogram wywozu odpadów 2023.pdf (122,45KB)

   

  19-12-2022
 • Odbiór bioodpadów

  Dnia 30 czerwca 2022 odbędzie się odbiór bioodpadów w miejscowościach: Michałowice, Myśliborzyce, Czepielowice, Nowe Kolnie, Garbów, Tarnowiec, Kościerzyce, Dobrzyń, Błota, Szydłowice, Leśna Woda, Lednica, Sielska Woda.

  13-06-2022
 • Od dnia 01.01.2022 r. obowiązują nowe stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych

  Informujemy, iż od dnia 01.01.2022 zgodnie z uchwałą Rady Gminy XXVIII/264/2021 z dnia 16 grudnia 2021r. obowiązują nowe stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych:

  • opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 roku wynosi 26,00 zł od osoby.
  • kwota zwolnienia z części opłaty dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady w kompostownikach przydomowych wynosi 1,00 zł od osoby.
  • opłata za gospodarowanie odpadami  komunalnymi z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty określonej w uchwale.
  • nr konta bankowego pozostaje bez zmian.

  Ustawodawca nałożył również  na właścicieli nieruchomości obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Jeżeli właściciel nieruchomości  nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, zostanie naliczona podwyższona opłata  w wysokości 52,00 zł od osoby.

  Zmieniona wysokość opłaty nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji i obowiązuje do czasu wystąpienia jakichkolwiek zmian danych mających wpływ na wysokość opłaty

  - zmiana liczby mieszkańców.

  Określając wysokość opłaty należy uwzględnić wszystkich mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, niezależnie od ich miejsca zameldowania.

            Mieszkańcem w myśl ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z  art. 2d rozporządzenia WE nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań (Dz. Urz. UE L z 2008 r., poz. 218, s. 14), jest osoba fizyczna mająca na terenie gminy miejsce zamieszkania, czyli miejsce, w którym zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, wyjazdami do pracy, delegacjami, wyjazdami na studia i leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi.

  Bogusław Gąsiorowski

  Wójt Gminy Lubsza

  Lubsza, dnia 17.01.2022r.

  17-01-2022
 • 20-12-2021
 • Zbiórka gabarytów

  Lubsza, dnia   08.06.2021r

  O G Ł O S Z E N I E

  Wójt Gminy Lubsza informuje mieszkańców gminy o bezpłatnej zbiórce odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego  oraz zużytych opon (tylko samochodów osobowych) o średnicy do 120 cm w miesiącu czerwcu i lipcu 2021 roku:

  • 28, 29, 30 czerwca – Borucice, Rogalice, Mąkoszyce, Raciszów, Roszkowice, Nowy Świat
  • 5, 6, 7 lipca - Tarnowiec,  Lubicz, Śmiechowice, Myśliborzyce, Szydłowice, Pisarzowice
  • 12, 13, 14 lipca- Lubsza, Piastowice
  • 19, 20, 21 lipca- Michałowice, Czepielowice, Nowe Kolnie, Garbów
  • 26, 27, 28 lipca – Kościerzyce, Dobrzyń, Błota, Sielska Woda 

  Zbiórka odbywa się poprzez wystawienie odpadów przed swoją posesję w dniu poprzedzającym odbiór.

  Odpady odbierane będą w wyznaczonym terminie w godzinach 6.00 – 18.00.

  Reklamacje będą uwzględniane do dnia 30 lipca 2021r.

  09-06-2021
 • Informacja dla Rolników

  Adresy punktów zbierania: folii, sznurków oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeśli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne

  Zgodnie z art. 3 ust 2 pkt 9f ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresów  punktów zbierania odpadów folii, sznurka ora opon powstałych w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

  Poniżej zamieszczono wykaz podmiotów zbierających w/w odpady – odpady przyjmowane są odpłatnie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

  Lp.

  Nazwa podmiotu

  Adres prowadzonej działalności

  Rodzaj  zbieranych odpadów

  Numer kontaktowy

  1.

  PACKER

  ul. Porcelitowa 2 Tułowice

  Folia odpadowa

  602 610 585

  606 967 774

  2.

  PHU MAK - MET

  ul. Stalowa 12

  55-200 Godzikowice

  Folia odpadowa, siatka, sznurek worki Big – Bag, opakowania niebezpieczne, opony rolnicze

  71 3034426

  16-04-2021
 • 28-12-2020
 • Informacja dla mieszkańców Gminy Lubsza

  Szanowni Mieszkańcy, informuję że na podstawie uchwał Rady Gminy w Lubszy od 1 stycznia 2021r. obowiązywać będą nowe stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

  24-08-2020
 • 08-07-2020
Baner Cyfrowa Gmina