Polecamy

Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami:

PDFRegulamin utrzymania PSZOK w Mąkoszycach skan.pdf (976,04KB) PDFRegulamin utrzymania PSZOK w Mąkoszycach.pdf (274,39KB)

PDFuchwała 337-2022.pdf (158,30KB) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

DOCdeklaracja o wysokości opłaty za odpady obowiązuje od 01.01.2021r..doc (94,00KB)

PDFHarmonogram wywozu odpadów 2023.pdf (122,45KB)

PDFuchwala 148-2020.pdf (119,03KB)

PDFINFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY LUBSZA.pdf (238,68KB)

PDFSprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu odpadami komunalnymi za rok 2013.pdf (535,46KB)

PDFSprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu odpadami komunalnymi za rok 2014.pdf (661,64KB)

PDFSprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu odpadami komunalnymi za rok 2014 korekta.pdf (702,34KB)

PDFSprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu odpadami komunalnymi za rok 2015.pdf (822,03KB)

PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami za 2016r..pdf (314,71KB)

PDFKorekta sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu odpadami komunalnymi za rok 2016.pdf (1,35MB)

PDFSprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu odpadami komunalnymi za rok 2017.pdf (1,40MB)

PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami za 2017r..pdf (345,24KB)

PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami za 2018 r..pdf (298,57KB)

PDFSprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu odpadami komunalnymi za rok 2018.pdf (893,42KB)

 • Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Lubsza na 2024 r.

  Lp.
  Miejscowości
  Rodzaj odpadu
  I
  II
  III
  IV
  V
  VI
  VII
  VIII
  IX
  X
  XI
  XII
  1.
  Lubsza, Piastowice, Lubicz, Śmiechowice
  Zmieszane
  5, 24
  15
  4, 20
  10, 30
  21
  13, 28
  17, 31
  22
  5, 25
  17, 31
  20
  4, 31
  Bioodpady
  12, 26
  9, 23
  8, 22
  4, 18
  9, 23
  7, 21
  5, 19
  2, 16, 30
  13, 27
  11, 25
  8, 22
  6, 19
  Szkło
  30
  -
  26
  -
  27
  -
  1
  -
  11
  -
  4
  -
  Papier
  10
  7
  6
  16
  7
  5
  3
  6
  9
  7
  6
  10
  Tworzywa sztuczne i metale
  18
  5, 21
  14
  2, 24
  15
  3,19
  11, 25
  12, 28
  19
  3, 23
  14, 28
  18
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2.
  Michałowice, Myśliborzyce, Czepielowice, Nowe Kolnie, Garbów, Tarnowiec
  Zmieszane
  3, 22
  13, 29
  18
  8, 26
  17
  11, 26
  15, 29
  20
  3, 23
  15, 29
  18
  2, 23
  Bioodpady
  11, 25
  8, 22
  7, 21
  3, 17
  8, 22
  6, 20
  4, 18
  1, 14, 29
  12, 26
  10, 24
  7, 21
  5, 19
  Szkło
  -
  27
  -
  12
  -
  24
  -
  13
  -
  9
  -
  12
  Papier
  9
  6
  5
  15
  6
  4
  2
  5
  6
  4
  5
  9
  Tworzywa sztuczne i metale
  16
  1, 19
  12, 28
  22
  13, 29
  17
  9, 23
  8, 26
  17
  1, 21
  12, 26
  16
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  3.
  Kościerzyce, Dobrzyń, Błota, Szydłowice,     Leśna Woda, Lednica, Sielska Woda
  Zmieszane
  2, 19
  12, 28
  15
  5, 25
  16
  10, 25
  12, 26
  19
  2, 20
  14, 28
  15, 29
  20
  Bioodpady
  11, 25
  8, 22
  7, 21
  3, 17
  8, 22
  6, 20
  4, 18
  1, 14, 29
  12, 26
  10, 24
  7, 21
  5, 19
  Szkło
  -
  26
  -
  11
  -
  24
  -
  13
  -
  8
  -
  11
  Papier
  9
  6
  5
  15
  6
  4
  2
  5
  6
  4
  5
  9
  Tworzywa sztuczne i metale
  15, 31
  16
  11, 27
  19
  10, 28
  14
  8, 22
  7, 23
  16, 30
  18
  12, 25
  13
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  4.
  Borucice, Rogalice, Książkowice, Mąkoszyce, Raciszów, Roszkowice, Nowy Świat, Pisarzowice
  Zmieszane
  4, 23
  14
  1, 19
  9, 29
  20
  12, 27
  16, 30
  21
  4, 24
  16, 30
  19
  3, 30
  Bioodpady
  12, 26
  9, 23
  8,22
  4, 18
  9, 23
  7, 21
  5, 19
  2, 16, 30
  13, 27
  11, 25
  8, 22
  6, 19
  Szkło
  29
  -
  25
  -
  24
  -
  1
  -
  10
  -
  4
  -
  Papier
  10
  7
  6
  16
  7
  5
  3
  6
  9
  7
  6
  10
  Tworzywa sztuczne i metale
  17
  2, 20
  13, 29
  23
  14, 31
  18
  10, 24
  9, 27
  18
  2, 22
  13, 27
  17

  W dniu wywozu określonym dla danej miejscowości prosimy o wystawienie czytelnie oznaczonego pojemnika przed posesję (odbiór od godziny 6:00) Jeśli pojemnik nie będzie wystawiony odbiór odpadów odbędzie się w następnym planowanym terminie określonym w harmonogramie. Reklamacje dotyczące odbioru odpadów proszę zgłaszać pod nr telefonu 502 479 086

  Do pobrania:

   PDFHarmonogram wywozu odpadów PDF kolor 2024 003.pdf (138,43KB)

  PDFHarmonogram wywozu odpadów PDF 2024 003.pdf (138,21KB)

  28-12-2023
 • 02-01-2023
 • Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Lubsza na 2023 rok

  W dniu wywozu określonym dla danej miejscowości prosimy o wystawienie czytelnie oznaczonego pojemnika przed posesję (odbiór od godziny 6:00) Jeśli pojemnik nie będzie wystawiony odbiór odpadów odbędzie się w następnym planowanym terminie określonym w harmonogramie. Reklamacje dotyczące odbioru odpadów proszę zgłaszać pod nr telefonu 502 479 086.

  Do pobrania: PDFHarmonogram wywozu odpadów 2023.pdf (122,45KB)

   

  19-12-2022
 • Odbiór bioodpadów

  Dnia 30 czerwca 2022 odbędzie się odbiór bioodpadów w miejscowościach: Michałowice, Myśliborzyce, Czepielowice, Nowe Kolnie, Garbów, Tarnowiec, Kościerzyce, Dobrzyń, Błota, Szydłowice, Leśna Woda, Lednica, Sielska Woda.

  13-06-2022
 • Od dnia 01.01.2022 r. obowiązują nowe stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych

  Informujemy, iż od dnia 01.01.2022 zgodnie z uchwałą Rady Gminy XXVIII/264/2021 z dnia 16 grudnia 2021r. obowiązują nowe stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych:

  • opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 roku wynosi 26,00 zł od osoby.
  • kwota zwolnienia z części opłaty dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady w kompostownikach przydomowych wynosi 1,00 zł od osoby.
  • opłata za gospodarowanie odpadami  komunalnymi z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty określonej w uchwale.
  • nr konta bankowego pozostaje bez zmian.

  Ustawodawca nałożył również  na właścicieli nieruchomości obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Jeżeli właściciel nieruchomości  nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, zostanie naliczona podwyższona opłata  w wysokości 52,00 zł od osoby.

  Zmieniona wysokość opłaty nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji i obowiązuje do czasu wystąpienia jakichkolwiek zmian danych mających wpływ na wysokość opłaty

  - zmiana liczby mieszkańców.

  Określając wysokość opłaty należy uwzględnić wszystkich mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, niezależnie od ich miejsca zameldowania.

            Mieszkańcem w myśl ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z  art. 2d rozporządzenia WE nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań (Dz. Urz. UE L z 2008 r., poz. 218, s. 14), jest osoba fizyczna mająca na terenie gminy miejsce zamieszkania, czyli miejsce, w którym zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, wyjazdami do pracy, delegacjami, wyjazdami na studia i leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi.

  Bogusław Gąsiorowski

  Wójt Gminy Lubsza

  Lubsza, dnia 17.01.2022r.

  17-01-2022
 • 20-12-2021
 • Zbiórka gabarytów

  Lubsza, dnia   08.06.2021r

  O G Ł O S Z E N I E

  Wójt Gminy Lubsza informuje mieszkańców gminy o bezpłatnej zbiórce odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego  oraz zużytych opon (tylko samochodów osobowych) o średnicy do 120 cm w miesiącu czerwcu i lipcu 2021 roku:

  • 28, 29, 30 czerwca – Borucice, Rogalice, Mąkoszyce, Raciszów, Roszkowice, Nowy Świat
  • 5, 6, 7 lipca - Tarnowiec,  Lubicz, Śmiechowice, Myśliborzyce, Szydłowice, Pisarzowice
  • 12, 13, 14 lipca- Lubsza, Piastowice
  • 19, 20, 21 lipca- Michałowice, Czepielowice, Nowe Kolnie, Garbów
  • 26, 27, 28 lipca – Kościerzyce, Dobrzyń, Błota, Sielska Woda 

  Zbiórka odbywa się poprzez wystawienie odpadów przed swoją posesję w dniu poprzedzającym odbiór.

  Odpady odbierane będą w wyznaczonym terminie w godzinach 6.00 – 18.00.

  Reklamacje będą uwzględniane do dnia 30 lipca 2021r.

  09-06-2021
 • Informacja dla Rolników

  Adresy punktów zbierania: folii, sznurków oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeśli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne

  Zgodnie z art. 3 ust 2 pkt 9f ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresów  punktów zbierania odpadów folii, sznurka ora opon powstałych w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

  Poniżej zamieszczono wykaz podmiotów zbierających w/w odpady – odpady przyjmowane są odpłatnie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

  Lp.

  Nazwa podmiotu

  Adres prowadzonej działalności

  Rodzaj  zbieranych odpadów

  Numer kontaktowy

  1.

  PACKER

  ul. Porcelitowa 2 Tułowice

  Folia odpadowa

  602 610 585

  606 967 774

  2.

  PHU MAK - MET

  ul. Stalowa 12

  55-200 Godzikowice

  Folia odpadowa, siatka, sznurek worki Big – Bag, opakowania niebezpieczne, opony rolnicze

  71 3034426

  16-04-2021
 • 28-12-2020
 • Informacja dla mieszkańców Gminy Lubsza

  Szanowni Mieszkańcy, informuję że na podstawie uchwał Rady Gminy w Lubszy od 1 stycznia 2021r. obowiązywać będą nowe stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

  24-08-2020
Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg