Polecamy

Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

LOGOTYPY ZDALNA SZKOLA.jpeg

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Działanie 1.1

Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach

pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

 

Dofinansowanie projektu z UE: 56.700,00zł

Od 1 kwietnia 2020r. wszystkie gminy oraz powiaty wskazane w dokumentacji konkursowej mogły wnioskować o sfinansowanie zakupu laptopów, tabletów oraz dostępu do internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji.

Gmina Lubsza po złożeniu Wniosku otrzymała grant w wysokości 56.700,00 zł jako dotację z Ministerstwa Cyfryzacji.

Za otrzymane środki zostało zakupionych 21 notebooków z oprogramowaniem na potrzeby zdalnego nauczania.

Zakupiony w ramach projektu sprzęt został przekazany do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mąkoszycach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czepielowicach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubszy oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Michałowicach.

Planowanym efektem projektu jest zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie zdalnego nauczania.

Celem projektu jest stworzenie warunków technicznych dla uczniów i nauczycieli do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg