Polecamy

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

 • Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”

  logo_cyfrowa_gmina.jpeg

  Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” o numerze

  POPC.05.01.00-00-0001/21-00 realizowany w ramach

  Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

  Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU

  działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

  Kwota dofinansowania: 269.910,00 zł (100 %)

  Okres realizacji: maksymalnie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie Umowy - nie dłużej niż do dnia 30.09.2023 r.

  Cel: Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

  Opis Projektu:

  • cyfryzacja Urzędu Gminy w Lubszy i Opieki Społecznej w Lubszy poprzez nabycie sprzętu IT i licencji oprogramowania, niezbędnych do realizacji pracy zdalnej,
  • wykonaniu analizy stanu cyberbezpieczeństwa JST, a także zapewnieniu cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.
  02-02-2022
 • Zdalna Szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

  LOGOTYPY ZDALNA SZKOLA.jpeg

  Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

  Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu

  Działanie 1.1

  Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach

  pn. Zdalna Szkoła+ wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

   

  Dofinansowanie projektu z UE: 53 394,35 zł

   

  Gmina Lubsza po złożeniu Wniosku otrzymała grant w wysokości 53 394,35 zł jako dotację
  z Ministerstwa Cyfryzacji.

  Za otrzymane środki zostało zakupionych 19 laptopów z oprogramowaniem
  i ubezpieczeniem sprzętu na potrzeby zdalnego nauczania.

  Zakupiony w ramach projektu sprzęt został przekazany do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mąkoszycach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czepielowicach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubszy oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Michałowicach.

  Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem
  na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowaną zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych.

  Celem projektu jest stworzenie warunków technicznych dla nauczycieli  i uczniów, w tym uczniów z rodzin wielodzietnych (3+), znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,  do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.

  Działanie jest finansowane ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
  2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania
  1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego
  pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

  30-06-2020
 • Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

  LOGOTYPY ZDALNA SZKOLA.jpeg

  Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

  Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu

  Działanie 1.1

  Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach

  pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

   

  Dofinansowanie projektu z UE: 56.700,00zł

  Od 1 kwietnia 2020r. wszystkie gminy oraz powiaty wskazane w dokumentacji konkursowej mogły wnioskować o sfinansowanie zakupu laptopów, tabletów oraz dostępu do internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji.

  Gmina Lubsza po złożeniu Wniosku otrzymała grant w wysokości 56.700,00 zł jako dotację z Ministerstwa Cyfryzacji.

  Za otrzymane środki zostało zakupionych 21 notebooków z oprogramowaniem na potrzeby zdalnego nauczania.

  Zakupiony w ramach projektu sprzęt został przekazany do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mąkoszycach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czepielowicach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubszy oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Michałowicach.

  Planowanym efektem projektu jest zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie zdalnego nauczania.

  Celem projektu jest stworzenie warunków technicznych dla uczniów i nauczycieli do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.

  Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

  11-05-2020